BCG on Facebook

Next event:
Event
BCG Kamp:

Results VBL
Login:
Wachtwoord:
Gedragscode ouders en ploegafgevaardigden
 

Ouders:

 

 

De bestuursleden, de ploegafgevaardigden en de trainers kunnen niet alles beredderen. Hoe kunnen ouders helpen?

 

 • Kunnen optreden als begeleider van de ploeg (Ploegafgevaardigde). Er kan met veel dingen geholpen worden (wedstrijdtafel, blad, klok, truitjes uitdelen, truitjes bijeenrapen, ...). Het werkt de samenhorigheid in de hand. Per ploeg moeten er minstens 2 begeleiders zijn (ploegafgevaardigden, zie verder) om de competitie op een vlotte manier te kunnen afwerken. Zonder deze 2 vrijwilligers kan een ploeg niet starten!

 • Ervoor zorgen dat het kind tijdig aanwezig is op de training, op het afgesproken vertrekuur voor wedstrijden, enz.

 • De afwezigheid van het kind tijdig melden of laten melden aan de trainer.

 • De meeste kinderen zijn fier op hun prestaties en vinden het leuk als hun ouders en vrienden komen kijken. Allen welkom! Hou echter wel rekening met de puntjes hieronder:

 • Stel je positief op als supporter van de ganse ploeg en niet alleen voor je zoon of dochter. Wijzen op fouten van spelers laat je best aan de coach over. Hij weet wat belangrijk is. Diegene die de meeste fouten maakt, doet misschien het meest zijn best.

 • Het geven van richtlijnen tijdens de trainingen en wedstrijden is totaal uit den boze. Bespreek de prestaties met je zoon / dochter apart, en buiten het wedstrijdgebeuren.

 • Commentaar en kritiek op de coach laten we achterwege. Interpelleer zeker de trainer of de coach niet over zijn manier van training geven of coachen in het openbaar, maar vraag om uitleg op een discrete manier. Onze trainers hebben een vorming achter de rug en weten wat ze doen.

 • Kritiek leveren op de scheidsrechters is nadelig voor iedereen, voor onze jeugdspelers, maar ook voor de club. Tracht met hen een correcte relatie op te bouwen. Uitsluitingen kunnen we niet toelaten en de daaruit voortvloeiende boetes, zullen verhaald worden op de "boosdoener".

 • Ouders kunnen van jeugdbasket echt genieten! Laat je echter niet verleiden tot het noteren van gescoorde punten en dergelijke.

 • Voor de ouders die hun jonge telg al in eerste nationale zien spelen: verwacht van je kind geen prestaties die hij/zij niet aankan. Elk kind evolueert op zijn eigen ritme. Het moet leuk blijven!

 • Maak geen drukte naar andere ouders  rond provinciale of landelijke selecties. Het is de mentaliteit van je zoon/dochter die telt. Spelen en zich totaal geven zijn het belangrijkste.

 • Mocht je kind speciale aandacht nodig hebben, dan kan je dit best aan de trainer / coach of de ploegverantwoordelijke meedelen. (Bv medicatie, steunzolen, enkel verstuikt,…)

 • Het is best om de kledij en de sportzak te markeren met naam of initialen zodat later geen misverstanden ontstaan in de kleedkamers.

 • Bij de extra sportieve activiteiten, die levensnoodzakelijk zijn voor de jeugdwerking, rekenen we echt op alle ouders. Een of twee keer per jaar een handje toesteken bij een extra sportieve activiteit zou toch moeten kunnen. Deelname aan deze activiteiten door je aanwezigheid, het komen eten bvb., wordt door onze club gezien als het verlenen van een actieve steun, en dit op de meest aangename manier. Breng gerust familie en vrienden mee.

 • Indien u graag wilt helpen op een of andere manier: begeleiding, sponsoring, feestelijkheden, wedstrijden enz., aarzel niet om contact op te nemen met de ploegverantwoordelijke, de coach of één van de bestuursleden.

 

Ploegafgevaardigden:

 

 

De ploegafgevaardigde (hierna vermeld als “P.A.”) heeft een belangrijke functie in de club.
Om de werking van de P.A.’s te ondersteunen worden er driemaandelijkse vergaderingen (“P.A.-raad”) gehouden waarop de P.A.’s van alle ploegen dienen aanwezig te zijn. Tijdens deze vergaderingen verneem je meer over het wel en wee in de andere ploegen. Deze vergadering dient tevens om belangrijke informatie uit te wisselen tussen bestuur en de spelers/ouders.

 

 

 

Wat zijn enkele belangrijke taken?

 

 

 • De P.A. is een belangrijke schakel in de ploeg tussen club - spelers/ouders en coach.

 • De P.A. dient er voor te zorgen dat de ouders hun verantwoordelijkheid opnemen en dat ze meehelpen in de ploeg. Dit kan o.a. zijn door tafelfuncties (klok, boek, 24”…) uit te voeren of de spelers mee te vervoeren naar en van de wedstrijden, aanwezig te zijn en deel te nemen aan de verschillende activiteiten van de club…

 • De P.A. dient lijst op te maken voor de wasbeurt van de spelerskledij (alle kledij blijft in één sporttas)

 • De P.A. is aanwezig op de vergaderingen van P.A.-raad en verstrekt de nodige informatie aan de ouders.

 • De P.A. dient 30’ voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn in de sporthal.

 • De P.A. zorgt voor onthaal van de bezoekende ploeg en de scheidsrechter

 • De P.A. zorgt er voor dat alle materiaal nodig voor de wedstrijd aanwezig is en na de wedstrijd opgeruimd wordt.

 • De P.A. vult tijdig het wedstrijdblad in en zorgt ervoor dat dit ook gebeurt door de tegenstrever.

 • De P.A. wijst de supporters op hun plichten.

 • De P.A. staat ter beschikking van de scheidsrechter tijdens de wedstrijd

 • De P.A. zorgt bij thuiswedstrijden voor flessen water voor de ploegen, zowel voor de eigen ploeg als voor de bezoekende.

 • De P.A. zorgt er mede voor dat de spelers alle lege flessen en blikjes opruimen na hun wedstrijd.

 • De P.A. zorgt ervoor dat nieuwe leden en hun ouders zich thuis voelen in de club.

 • De P.A. zorgt er voor dat alle spelers mee kunnen vertrekken op verplaatsing en dat deze spelers ook terug aan de sporthal worden afgezet.

 

 

spacer
 
VBL Vlaams - Brabant
Contact:
Webmaster
Secretariaat
Sportieve Cel

VBL