BCG on Facebook

Next event:
Event
BCG Kamp:

Results VBL
Login:
Wachtwoord:
Gedragscode spelers

 

 1. Respecteer de rechten, de waardigheid en het belang van zowel medespelers als tegenstanders, coaches, officials,  toeschouwers, het bestuur en de sponsors maak daarbij geen enkel onderscheid inzake geslacht, talent, etnische of religieuze achtergrond, culturele of morele invalshoek,...

 2. Zorg dat je de technische spelregels goed kent en pas deze toe.

 3. Gedraag je op een correcte manier inzake houding, taalgebruik en stiptheid.

 4. Hou je humeur in bedwang, verbale en fysieke agressie zijn onaanvaardbaar ongeacht of dit gericht is tegen medespelers, tegenstanders, officials of derden. Door de Bond opgelegde boetes (bv. uitsluitingen), worden verhaald op de "boosdoener".

 5. Ga nooit in de clinch met een official. Indien je niet akkoord bent met een beslissing laat dan de coach het woord voeren.

 6. Draag zorg voor het jou toevertrouwde materiaal van de club.

 7. Wees eerlijk met jezelf betreffende je houding en voorbereiding op trainingen en wedstrijden. Doe je uiterste best, zowel voor jezelf als voor jouw team.

 8. Wees eerlijk en duidelijk met je coach omtrent ziekte en kwetsuren. Forceer jezelf niet wanneer de omstandigheden het niet toelaten en laat de coach dit duidelijk weten.

 9. Werk samen met je medespelers en coach en toon respect voor de tegenstander. Vergeet niet dat zonder hen geen basketsport mogelijk is.

 10. Toon respect voor het talent, het potentieel en de progressie van medespelers en tegenstanders.

 11. Speel voor het plezier en de ontwikkeling van jezelf en de anderen. Doe het niet omwille van de druk vanwege ouders, coach of derden.

 12. Fairplay : wees sportief en positief ingesteld. Toon enthousiasme voor goeie acties van je medespelers en toon wardering voor de goede prestaties van de tegenstanders.

 13. Ga met je medespelers en tegenstanders om zoals je zou willen dat zij met jou omgaan.

 14. Tijdens een wedstrijd wordt er nooit met de coach gediscussieerd, een goed gesprek achteraf daarentegen is aangewezen.

 15. Het is op geen enkele manier toegelaten om het imago van de club, en haar leden te beschadigen. Dit betreft zowel spelers, coaches, bestuurders of sponsors.

 16. Communiceer duidelijk en stipt :

 • Verwittig je coach wanneer je vertraging hebt.

 • Rapporteer stipt ingeval van kwetsuur of ziekte, ook in een latere fase van opvolging en/of behandeling.

 • Zorg dat je de belangrijkste contactpersonen van de club goed kent en eveneens weet hoe je hen kan bereiken.

spacer
 
VBL Vlaams - Brabant
Contact:
Webmaster
Secretariaat
Sportieve Cel

VBL