BCG on Facebook

Next event:
Event
BCG Kamp:

Results VBL
Login:
Wachtwoord:
Onze clubvisie steunt op de volgende basisprincipes:
 
Uitstraling
  • We willen één van de toonaangevende clubs zijn uit de regio, waarbij men zowel bij de jeugd als bij de seniors basketbal kan uitoefenen onder de gepaste, gediplomeerde begeleiding, en dit voor zowel jongens als meisjes.
  • Een zo optimaal mogelijke jeugdopleiding geven, gebaseerd op een piramidestructuur, met de bedoeling al onze seniorsteams (dames en heren) uit zoveel mogelijk eigen opgeleide spelers samen te stellen.
Sociaal
  • We willen een sociale club zijn waar de jeugd een vaste basis heeft, waar hen technische vaardigheden worden bijgebracht, en waar elke speler de kans krijgt om zich te ontplooien volgens zijn/haar talent en ambitie.
  • We streven ernaar om een hechte, geïntegreerde club te zijn, en waar door het organiseren van een aantal activiteiten, voldoende kansen worden gecreëerd op sociaal contact.
Gezond
  • We willen een club zijn waar een gezond financieel beleid wordt gevoerd, met garantie op het voortbestaan op lange termijn.
  • We streven naar een begroting in evenwicht, waar de opbrengsten voornamelijk bestaan uit sponsorgelden en inkomsten van extrasportieve activiteiten, en waar de lidgelden niet hoger liggen dan strikt noodzakelijk.
Respect
  • We willen een club zijn waar sportiviteit tegenover medespelers, tegenstrevers, coaches, begeleiders en scheidsrechters hoog in het vaandel wordt gedragen, zowel op als naast het veld.
  • We streven ernaar om een club te zijn waar iedereen zich goed voelt, waar motivatie maar ook respect primordiaal zijn, zowel op trainingen als op wedstrijden.

 

spacer
 
VBL Vlaams - Brabant
Contact:
Webmaster
Secretariaat
Sportieve Cel

VBL