gedragscode

ONZE CLUB - GEDRAGSCODE

Spelers


 • Respecteer de rechten, de waardigheid en het belang van zowel medespelers als tegenstanders, coaches, officials, toeschouwers, het bestuur en de sponsors – maak daarbij geen enkel onderscheid inzake geslacht, talent, etnische of religieuze achtergrond, culturele of morele invalshoek, ...

 • Zorg dat je de technische spelregels goed kent en pas deze toe.

 • Gedraag je op een correcte manier inzake houding, taalgebruik en stiptheid.

 • Hou je humeur in bedwang, verbale en fysieke agressie zijn onaanvaardbaar ongeacht of dit gericht is tegen medespelers, tegenstanders, officials of derden. Door de Bond opgelegde boetes (bv. uitsluitingen), worden verhaald op de "boosdoener".

 • Ga nooit in de clinch met een official. Indien je niet akkoord bent met een beslissing laat dan de coach het woord voeren.

 • Draag zorg voor het jou toevertrouwde materiaal van de club.

 • Wees eerlijk met jezelf betreffende je houding en voorbereiding op trainingen en wedstrijden. Doe je uiterste best, zowel voor jezelf als voor jouw team.

 • Wees eerlijk en duidelijk met je coach omtrent ziekte en kwetsuren. Forceer jezelf niet wanneer de omstandigheden het niet toelaten en laat de coach dit duidelijk weten.

 • Werk samen met je medespelers en coach en toon respect voor de tegenstander. Vergeet niet dat zonder hen geen basketsport mogelijk is.

 • Toon respect voor het talent, het potentieel en de progressie van medespelers en tegenstanders.

 • Speel voor het plezier en de ontwikkeling van jezelf en de anderen. Doe het niet omwille van de druk vanwege ouders, coach of derden.

 • Fairplay : wees sportief en positief ingesteld. Toon enthousiasme voor goeie acties van je medespelers en toon wardering voor de goede prestaties van de tegenstanders.

 • Ga met je medespelers en tegenstanders om zoals je zou willen dat zij met jou omgaan.

 • Tijdens een wedstrijd wordt er nooit met de coach gediscussieerd, een goed gesprek achteraf daarentegen is aangewezen.

 • Het is op geen enkele manier toegelaten om het imago van de club, en haar leden te beschadigen. Dit betreft zowel spelers, coaches, bestuurders of sponsors.

 • Communiceer duidelijk en stipt:
  - verwittig je coach wanneer je vertraging hebt;
  - rapporteer stipt ingeval van kwetsuur of ziekte, ook in een latere fase van opvolging en/of behandeling;
  - zorg dat je de belangrijkste contactpersonen van de club goed kent en eveneens weet hoe je hen kan bereiken.Ouders


De bestuursleden, de ploegafgevaardigden en de trainers kunnen niet alles beredderen. Hoe kunnen ouders helpen?

 • Kunnen optreden als begeleider van de ploeg (Ploegafgevaardigde). Er kan met veel dingen geholpen worden (wedstrijdtafel, blad, klok, truitjes uitdelen, truitjes bijeenrapen, ...).

 • Het werkt de samenhorigheid in de hand. Per ploeg moeten er minstens 2 begeleiders zijn (ploegafgevaardigden, zie verder) om de competitie op een vlotte manier te kunnen afwerken. Zonder deze 2 vrijwilligers kan een ploeg niet starten!

 • Ervoor zorgen dat het kind tijdig aanwezig is op de training, op het afgesproken vertrekuur voor wedstrijden, enz.

 • De afwezigheid van het kind tijdig melden of laten melden aan de trainer.

 • De meeste kinderen zijn fier op hun prestaties en vinden het leuk als hun ouders en vrienden komen kijken. Allen welkom! Hou er wel rekening mee van je steeds positief op te stellen als supporter, niet alleen ten opzichte van je eigen kind, maar ten opzichte van gans de ploeg.

 • Diegene die de meeste fouten maakt, doet misschien het meest zijn best.

 • Het geven van richtlijnen tijdens de trainingen en wedstrijden is totaal uit den boze. Bespreek de prestaties met je zoon / dochter apart, en buiten het wedstrijdgebeuren.

 • Commentaar en kritiek op de coach laten we achterwege. Interpelleer zeker de trainer of de coach niet over zijn manier van training geven of coachen in het openbaar, maar vraag om uitleg op een discrete manier. Onze trainers hebben een vorming achter de rug en weten wat ze doen.

 • Kritiek leveren op de scheidsrechters is nadelig voor iedereen, voor onze jeugdspelers, maar ook voor de club. Tracht met hen een correcte relatie op te bouwen. Uitsluitingen kunnen we niet toelaten en de daaruit voortvloeiende boetes, zullen verhaald worden op de "boosdoener".

 • Ouders kunnen van jeugdbasket echt genieten! Laat je echter niet verleiden tot het noteren van gescoorde punten en dergelijke.

 • Voor de ouders die hun jonge telg al in eerste nationale zien spelen: verwacht van je kind geen prestaties die hij/zij niet aankan. Elk kind evolueert op zijn eigen ritme. Het moet leuk blijven!

 • Maak geen drukte naar andere ouders rond provinciale of landelijke selecties. Het is de mentaliteit van je zoon/dochter die telt. Spelen en zich totaal geven zijn het belangrijkste.

 • Mocht je kind speciale aandacht nodig hebben, dan kan je dit best aan de trainer / coach of de ploegverantwoordelijke meedelen. (Bv medicatie, steunzolen, enkel verstuikt, …).

 • Het is best om de kledij en de sportzak te markeren met naam of initialen zodat later geen misverstanden ontstaan in de kleedkamers.

 • Bij de extra sportieve activiteiten, die levensnoodzakelijk zijn voor de jeugdwerking, rekenen we echt op alle ouders. Een of twee keer per jaar een handje toesteken bij een extra sportieve activiteit zou toch moeten kunnen. Deelname aan deze activiteiten door je aanwezigheid, het komen eten bvb., wordt door onze club gezien als het verlenen van een actieve steun, en dit op de meest aangename manier. Breng gerust familie en vrienden mee.

 • Indien u graag wilt helpen op een of andere manier: begeleiding, sponsoring, feestelijkheden, wedstrijden enz., aarzel niet om contact op te nemen met de ploegverantwoordelijke, de coach of één van de bestuursleden.